Адреси на Регионалните центрове за консултиране

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Благоевград

Адрес: ул."Полковник Димов" № 1, партер

ПК:2700; гр. Благоевград

телефон: 073884494; 0877874494

  

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Варна

Адрес: ул.“Пирот“№ 8А

ПК:9000; гр. Варна

телефон: 0879838917 

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Велико Търново

Адрес: ул. "Цанко Церковски" № 39, офис 106

ПК: 5000, гр. Велико Търново

телефон: 062/ 60 30 64

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Видин

Адрес: ул.“Цар Александър II“№ 19

ПК:3700; гр. Видин

телефон: 0877088522

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Габрово

Адрес: ул. „Априловска” №9; ет. 2

ПК:5300; гр. Габрово

телефон: 066807327

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Кърджали

Адрес: ул.“Отец Паисий“№ 12, ет. 2 

ПК:6600; гр. Кърджали

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет-Плевен

Адрес: ул."Димитър Константинов"№25,етаж 3, Адвокатска стая

ПК:5800, гр. Плевен

телефон: 064/803 -321

  

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Сливен

Адрес: пл. "Хаджи Димитър" № 11

ПК:8800; гр. Сливен

телефон: 0877622665

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Стара Загора

Адрес: ул. "Кольо Ганчев" № 64

ПК: 6000; гр. Стара Загора

телефон: 0878546980

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Хасково

Адрес: ул.“Хан Кубрат“№ 8

ПК:6300; гр. Хасково

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Пазарджик


ул. "Цар Самуил" № 28

ПК: 4400, гр. Пазарджик

 

  

 

 

Правилник за дейността на Регионалните центрове за консултиране към Адвокатските съвети - актуализаран на 27.09.2018 г.

Заявление за предоставяне на правна помощ за консултация в РЦК по чл.30ж от ЗПП - актуализирана на 27.09.2018 г.

Молба за избор на адвокат по чл. 25, ал. 5 от ЗПП

Отчет за консултация в РЦК

Становище  на Адвокатски съвет по отчет за консултация в РЦК