Информация за адвокатските съвети и служебните адвокати

График за работата на НТПП за м. октомври 2019 г.

Заседание на НБПП

График за работата на НТПП за м. септември 2019 г.

График за работата на НТПП за м. август 2019 г.

График за работата на НТПП за м. юли 2019 г.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

График за работата на НТПП за м. юни 2019 г.

Заседание на НБПП

График за работата на НТПП за м. май 2019 г.