Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
6708 Стефан Маринов Парлапански 024172254 гр. София, ул. Славянска № 29, ет. 6
Имейл: adv_parlapanski@abv.bg
1449 Герги Божидаров Игнатов 0884088200 гр. Пловдив, ул. Свети Наум 15
Имейл: g.b.ignatov@gmail.com
7665 Маргарита Маркова Москова 0876120206 гр. Пловдив ул. Брезовска 16
0
0
4924 Галина Иванова Чанкова 0887201222 гр. София, ул. Три уши № 1, ет. 3, офис 1
Благоевград
5 Атанас Крумов Малешевски (073) 833580, (088) 7223593 Благоевград, ул. "Стефан Стамболов"№6
6 Атанаска Лазарова Богоева (073) 881951, (088) 7977991 Благоевград, ул. "Пере Тошев" №3, ет.1
7 Бойка Василева Бойкова (073) 29584,( 088) 9866509 Благоевград, ул. "Менча Кърничева" №10
8 Валентина Александрова Голeва (088) 9463628 Благоевград, ул. "Тодор Александров"№23, ет.4
9 Василка Георгиева Христова (073) 887817, (088) 8264463 Благоевград, ул. Христо Татарчев"№ 27
11 Венета Асенова Медарова (089) 8709746, (088) 7355720 Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 12
13 заличен
15 Георги Любомиров Тошев (073) 882986,( 088) 8405787 Благоевград, ул. "Цар Иван Шишман"№16
16 Георги Николов Чорбаджийски (089) 8561856 Благоевград, ул."Менча Кърничева"№11
17 Георги Стефанов Димитров (073) 887899,( 088) 7633632 Благоевград, ул. "Тодор Александров"№45, ет.3
18 Георги Кирилов Мудев (073) 830999, (088) 8808165 Благоевград, ул."Крали Марко "№1
19 Гергана Методиева Юрукова (073) 887510, (088) 8200115 Благоевград, ул. "Ив.Шишман"№ 20
20 Гергана Савова Янакиева (073) 887722,( 089) 9193191 Благоевград, ул. "Пере Тошев"№3
21 Диана Георгиева Башлиева 0889234372 Благоевград, ул. Крали Марко № 10, ет. 1, ап. 24