Информация

КАК СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВНА ПОМОЩ ВЪВ РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ:

Правила за работата на Националния телефон за правна помощ

Правилник за дейността на Регионалните центрове за консултиране към адвокатските съвети

Заявление за предоставяне на правна помощ за консултация в Регионален център за консултиране по чл. 30ж от ЗПП

Молба за избор на адвокат по чл. 25, ал. 6 от ЗПП

 

КАК ДА ПОЛУЧИМ ПРАВНА ПОМОЩ

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2018 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2017 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2016 г. 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2015 г. 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2014 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2013 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2012 Г.

 

Бюджет на Националното бюро за правно помощ за 2019 г.

Бюджет на Националното бюро за правна помощ за 2018 г.

Бюджет на Националното бюро за правна помощ за 2017 г.