Екип

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Eлена Николова Чернева-Маркова

Eлена Николова Чернева-МарковаРодена на 19.06.1954 г. в гр. Пловдив.

Кариера

от 9 април 2012 г. председател на НБПП
1984 г.–9 април 2012 г. Адвокат в Софийска адвокатска колегия
2005 - 2009 г. Председател на Консултативния съвет към Председателя на Държавната агенция за младежта и спорта
2002 - 2009 г. Консултант към структури на Министерство на отбраната
1981 - 1984 г. Юрисконсулт към Български професионални съюзи
   

Образование

1980 г.- завършва юридическия факултет СУ “Св. Климент Охридски” специалност право


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Вилма Петкова Василева-Георгиева

v.vasileva

Родена на 28.10.1968 г.

Кариера

13.01.2006г. Заместник-председател на НБПП
2002 г.-2006 г. Началник на отдел “Административно-правно обслужване и човешки ресурси” в ГД “Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието
2002 г.-2005 г. Член на управителния съвет на Българския съюз на съдия-изпълнителите
1998 г.-2002 г. Инспектор в инспекторат по ЗСВ при МП
1996 г.-1998 г. Адвокат в АК гр. Видин
1994 г.-1996 г. Главен юрисконсулт в ТБ ”Балканбанк”
1993 г.-1994 г. Юрисконсулт в Районна Болница гр. Видин

Образование

1992 г. – завършва юридическия факултет СУ “Св. Климент Охридски” специалност право


ЧЛЕНОВЕ:

Нели Любомирова Виодорова

1

Родена на 31.01.1963 г. в гр. Сливен.

Кариера

от април 2015 г. член на НБПП
от май 2013 г. член на Висшия адвокатски съвет /резервен/
2007 г. - 2012 г. два поредни мандата е член на Контролния съвет на Софийска адвокатска колегия
от 15.02.1991 г.

с протокол на бюрото на Централния съвет на адвокатурата е  приета за адвокат в Софийската адвокатска колегия и до момента - 24 години е упражнявала адвокатска професия като адвокат от Софийска адвокатска колегия.

Образование

1990 г.- завършва юридическия факултет СУ “Св. Климент Охридски” специалност право


Милен Борислав Ралчев

Милен Ралчев

Роден на 23.08.1966 г. в гр. Варна.

Кариера

от 25 октомври 2013 г.      член на НБПП
2013 г.      член на Висшия адвокатски съвет
2007 - 2011 г.      член на АС при Варненска адвокатска колегия
1992 г.      вписан като адвокат във Варненска адвокатска колегия

 

Образование

1991 г. завършва юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" - специалност право.

 


Албена Георгиева Пискова

606-1

Родена на 08.05.1966 г.

Кариера

от април 2015 г. член на НБПП
от 2014 г. хоноруван преподавател в ПУ "Паисий Хилендарски", ФИСН, КММИО по "Търговска марка и търговия с интелектуална собственост"
от 2008 г. член на Адвокатския съвет на Пловдивска адвокатска колегия
от 2004 г. член на Арбитражната колегия на Арбитражен съд към Стопанска асоциация - гр. Пловдив
от 2001 г. - 2004 г. Синдик
от 2000 г. представител поиндустриална собственост - Патентно ведомство на РБ
от 1990 г. адвокат в Пловдивска адвокатска колегия

 Образование

1990 г.- завършва юридическия факултет СУ “Св. Климент Охридски” специалност право.