• Национален телефон за правна помощ 0700 18 250
  • Национален регистър за правна помощ

За НБПП

Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети. 

Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ, влизащ в сила от 01.01.2006 г. 

НБПП е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, със седалище в София.

Свържете се с нас

E-mail: nbpp@nbpp.government.bg
Тел: +359 2 8193200
Факс: +359 2 8654812
Skype: nbpp_bul
Адрес: гр. София 1421, ул. "Развигор" № 1

Още...

Последна новина

Съобщение на НБПП

Уважаеми колеги,

 

По повод твърденията в социалните мрежи от адв. Райна Аврамова - процесуален представител

на Димитър Андреев - управител на "Бисофт" ЕООД, който е ищец по гражданско дело в Софийски градски съд

срещу Националното бюро за правна помощ, Министерството на правосъдието и "Диуер"ООД,

Ви информираме, че същите са подвеждащи.

Националното бюро за правна помощ работи и занапред ще продължава да работи със софтуерен продукт

за отчитане и заплащане на предоставената правна помощ от служебните адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ.

За разпространената невярна информация по висящо гражданско производство НБПП ще потърси ангажиране на отговорността

на адв. Райна Аврамова на основанията, предвидени в Закона за адвокатурата.

 

НБПП