• Национален телефон за правна помощ 0700 18 250
  • Национален регистър за правна помощ

За НБПП

Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети. 

Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ, влизащ в сила от 01.01.2006 г. 

НБПП е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, със седалище в София.

Свържете се с нас

E-mail: nbpp@nbpp.government.bg
Тел: +359 2 8193200
Факс: +359 2 8654812
Skype: nbpp_bul
Адрес: гр. София 1421, ул. "Развигор" № 1

Още...

Последна новина

Съобщение за адвокатите, избрани за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

На вниманието на избраните адвокати от Софийската aдвокатска колегия, от проведения конкурс за подбор на адвокати за нуждите на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключено между Европейската комисия и Министерството на вътрешните работи по проект HOME/AMIF/AG/EMAS/0046 „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“, осъществяван в партньорство между Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и Националното бюро за правна помощ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме ви, че на 19.03.2018 г. /понеделник/ от 9.30 до 15.00 ч. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, град София, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4 - ще се проведе обучение на адвокатите от Софийската адвокатска колегия във връзка с работата по проекта.

НБПП