• Национален телефон за правна помощ 0700 18 250
  • Национален регистър за правна помощ

За НБПП

Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети. 

Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ, влизащ в сила от 01.01.2006 г. 

НБПП е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, със седалище в София.

Свържете се с нас

E-mail: nbpp@nbpp.government.bg
Тел: +359 2 8193200
Факс: +359 2 8654812
Skype: nbpp_bul
Адрес: гр. София 1421, ул. "Развигор" № 1

Още...

Последна новина

Откриване на проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ"

На 04.09.2017г. се проведе откриваща конференция по Проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ", изпълняван от НБПП. Проектът е финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

На конференцията присъстваха зам. министърът на правосъдието - г-жа. Десислава Ахладова, Председателя на Висшият адвокатски съвет, членове на Висшия съдебен съвет, адвокати от софийската адвокатска колегия, членове на Съюзът на юристите в България, представители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", служители на НБПП и представители на неправителствени организации.

Конференцията бе открита от Председателя на управителния съвет на  Центъра за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" - адв. Йордан Йорданов и от зам. министър - Десислава Ахладова.

Председателят на Националното бюро за правна помощ - Елена Чернева - Маркова запозна присъстващите с развитието на НБПП през годините, очертавайки основните промени в Бюрото от неговото създаване до ден-днешен, както и  специфичните цели и конкретните дейности по Проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ".

 

Снимки: 1, 2, 3, 4, 5