• Национален телефон за правна помощ 0700 18 250
  • Национален регистър за правна помощ

За НБПП

Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети. 

Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ, влизащ в сила от 01.01.2006 г. 

НБПП е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, със седалище в София.

Свържете се с нас

E-mail: nbpp@nbpp.government.bg
Тел: +359 2 8193200
Факс: +359 2 8654812
Skype: nbpp_bul
Адрес: гр. София 1421, ул. "Развигор" № 1

Още...

Последна новина

Конкурс за незаета длъжност в НБПП

Национално бюро за правна помощ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "юрисконсулт" в дирекция "Административно-финансова".

Обявление 

Формуляри за кандидатстване:

Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 НПКДС

Заявление

Краен срок за подаване на документи: 21.08.2017 г. , 16:30 часа