• Национален телефон за правна помощ 0700 18 250
  • Национален регистър за правна помощ

За НБПП

Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети. 

Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ, влизащ в сила от 01.01.2006 г. 

НБПП е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, със седалище в София.

Свържете се с нас

E-mail: nbpp@nbpp.government.bg
Тел: +359 2 8193200
Факс: +359 2 8654812
Skype: nbpp_bul
Адрес: гр. София 1421, ул. "Развигор" № 1

Още...

Последна новина

СЪОБЩЕНИЕ

Националното бюро за правна помощ на заседание проведено на 17.12.2015 г. с решение № 231 прие

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ

заедно с приложенията към него - списък на документите по чл. 11 от правилника и декларация.

Документите са достъпни в сайта на бюрото - секция "информация".

НБПП