Адреси на Регионалните центрове за консултиране

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Благоевград

Адрес: ул."Полковник Димов" № 1, партер

2700 гр. Благоевград

Телефон: 073884494; 0877874494

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Варна

Адрес: ул.“Пирот“№ 8А

9000 гр. Варна

Телефон: 0879838917 

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Велико Търново

Адрес: ул. "Цанко Церковски" № 39, офис 106

5000 гр. Велико Търново

Телефон: 062/ 60 30 64

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Видин

Адрес: ул.“Цар Александър II“№ 19

3700 гр. Видин

Телефон: 0877088522

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Габрово

Адрес: ул. Априловска 9; ет. 2

5300 гр. Габрово

Телефон: 066807327

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Кърджали

Адрес: ул.“Отец Паисий“№ 12, ет. 2 

6600 гр. Кърджали

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет-Плевен

Адрес: ул."Димитър Константинов"№25,етаж 3, Адвокатска стая

5800 гр. Плевен

Телефон: 064 803 321

  

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Сливен

Адрес: пл. "Хаджи Димитър" № 11

8800 гр. Сливен

Телефон: 0877622665

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Стара Загора

Адрес: ул. "Кольо Ганчев" № 64

6000 гр. Стара Загора

Телефон: 0878546980

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Хасково

Адрес: ул. Хан Кубрат 8

6300 гр. Хасково

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Пазарджик


Адрес: ул. Цар Самуил 28

4400 гр. Пазарджик

 

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Перник 

Адрес: ул. Търговска 46, ет. 3

2300 гр. Перник

Телефон: 076 602791; 076 611001

 

 

Правилник за дейността на Регионалните центрове за консултиране към Адвокатските съвети 

Заявление за предоставяне на правна помощ за консултация в РЦК по чл.30ж от ЗПП 

Заявление за предоставяне на правна помощ по чл. 21, т. 2 и т. 3 ЗПП след получена консултация в РЦК

Образец на придружително писмо до НБПП за изпращане на преписката от РЦК

Молба за избор на адвокат по чл. 25, ал. 6 от ЗПП 

Отчет за консултация в РЦК

Образец на придружително писмо до НБПП за изпращане на отчети за дадени консултации в РЦК

Становище  на Адвокатски съвет по отчет за консултация в РЦК

Указания за работата на регионалните центрове за консултиране