График за работа на НТПП за м. септември 2018 г.

Уважаеми колеги,

Предлагаме на вниманието Ви графика за работа на НТПП за м. септември 2018 г.

Извиняваме се на колегите, които трябваше да бъдат компенсирани с допълнително дежурство, но поради малкото работни дни през м. септември, ще се опитаме да дадем допълнителни дежурства през м. октомври и м. ноември.

Заявки за СВОБОДНИ ДНИ за дежурства за м. октомври ще се приемат до 21 септември вкл.

НБПП