Заседание на НБПП

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА ПОМОЩ“

График за работата на НТПП за м. септември 2020 г.

График за работата на НТПП за м. август 2020 г.

График за работата на НТПП за м. юли 2020 г.

График за работата на НТПП за м. юни 2020 г.

График за работата на НТПП за м. май 2020 г.

ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА И ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ЮРИСТИ

Указания, относно прилагането на чл. 38, ал. 4 от Закона за правната помощ

Съобщение

График за работата на НТПП за м. април 2020 г.

Съобщение

График за работата на НТПП за м. март 2020 г.