График за работата на НТПП за м. юли 2020 г.

График за работата на НТПП за м. юни 2020 г.

График за работата на НТПП за м. май 2020 г.

ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА И ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ЮРИСТИ

Указания, относно прилагането на чл. 38, ал. 4 от Закона за правната помощ

Съобщение

График за работата на НТПП за м. април 2020 г.

Съобщение

График за работата на НТПП за м. март 2020 г.

График за работата на НТПП за м. февруари 2020 г.

ОТНОСНО ПРОМЯНА В РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ТЕЛЕФОН ЗА ПЪРВИЧНА ПРАВНА ПОМОЩ

График за работата на НТПП за м. януари 2020 г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ТЕЛЕФОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ