Заседание на НБПП

График за работата на НТПП за м. ноември 2020 г.

График за работата на НТПП за м. октомври 2020 г.

Заседание на НБПП

Заседание на НБПП

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА ПОМОЩ“

График за работата на НТПП за м. септември 2020 г.

График за работата на НТПП за м. август 2020 г.

График за работата на НТПП за м. юли 2020 г.

График за работата на НТПП за м. юни 2020 г.