Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Шумен
4739 Грациела Иванова Георгиева 0888424385 Шумен, бул. Цар Освободител №97, ет.6
4740 Илиян Недков Недев 0887313195 Шумен, ул. "Цар Асен І" 0№2, ет.1, ап.1
4741 заличен
4742 Станислав Стоичков Стоянов 0888428379 Шумен, ул. Цар Освободител №97,ет.6, офис 3
5001 Даниела Белева Тодорова 054833314; 0895677615 Шумен, ул. Цар Петър № 5, ап. 1
5002 Дилян Росенов Нанев 0896748130 Шумен, ул. Добри Войников 22, ет. 3, офис 7
5003 Николай Иванов Колев 053722274; 0897551024 Шумен, ул. Генерал Вл. Заимов № 22, ет. 3
5004 заличен
5298 заличен
5299 Арина Христова Шкойкова 054875370; 0878875370 Шумен, ул. Д. Войников № 17
5300 Василина Иванова Кънчева 0887808846 Шумен, ул. Съединение № 76
5301 Марина Стойчева Върбанова 054 873970; 0888849530 Шумен, ул. Съединение № 119А, ет. 3, ап. 1
5302 Паулина Аврамова Асенова 0988854484; 0898757803 Шумен, ул. Добри Войников 14
5303 Петър Ангелов Христов 0877680; 0895656626 Шумен, ул. Цар Иван Александър № 92, партер
5304 Сребрин Христов Станчев 054967337; 0898758598 Шумен, ул. Д. Войников № 17, ет. 1
5305 Христо Николов Павлов 054914299; 0888948968 Шумен, ул. А. Мицкевич № 1, офис 3
5466 Атанас Валентинов Вълчев 0894304100 Шумен, ул. Васил Левски 55, ап. 18
5467 Георги Руменов Стенчев 054801641; 0888763855 Шумен, ул. Съединение 117а, ет. 1, ап. 1
5468 Роско Никилов Симов 0889417667; 0889417667 Шумен, ул. Победа 6, вх. 4, ап. 55
5691 Ралица Тодорова Ангелова 054800875; 0886836540 Шумен, пл. Освобождение 12