Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
3516 Мария Михайлова Георгиева 0888/212040 Благоевград, ул. Кр. Марко № 1
3517 Нели Руменова Боянина 0885/251421 Благоевград, ул. Стефан Стамболов № 12, вх. А
3518 заличен
3519 Петрана Димитрова Стоименова – Гошева 0899/940750 Благоевград, ул. Цар Иван Шишман № 20
3521 Станислава Ангелова Ангелова 0899/899893 Благоевград, ул. Шар планина № 14
3524 Олег Георгиев Янчев 0898/581534 Петрич, ул. Цар Борис III № 40 А
3525 Тома Николов Гунчев 0898/661727 Петрич, ул. Цар Борис III № 40 А
3526 Татяна Димитрова Лазарова - Цанева 0886/087862 Разлог, ул. Яне Сандански № 16
3527 Ангелина божикова Ячкова 0898/566070 Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 7
3528 Анелия Станимирова Шопова 0888/584637 Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 7
3529 Блага Цветкова Белчева 0889/692929 Гоце Делчев, ул. Сестри Дукови № 5
5886 Добромир Илиев Парапанов 0746 31219; 0888949616 гр. Сандански, ул. Банска № 2
3530 Галя Стефанова Башлиева 887962076 Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 11, вх. А, офис 2
5887 Петър Александров Сланчев 0887787022 гр. Разлог, ул. Родопи 2
3531 Калинка Николова Харизанова 0889/544091 Гоце Делчев, ул. Христо Ботев № 25
5888 Тодор Георгиев Мардов 0898703855 гр. Разлог, ул. Г. Бенковски 12
3532 Лилия Георгиева Герова 0889/522616 Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 7
2315 заличен
3533 Наталия Росенова Карасмилова 0887/565110 Гоце Делчев, ул. Васил Левски № 8
3534 Роза Михайлова Бацалова 0896/789910 Гоце Делчев, ул. Христо Ботев № 21 Б