Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
3526 Татяна Димитрова Лазарова - Цанева 0886/087862 Разлог, ул. Яне Сандански № 16
3527 Ангелина божикова Ячкова 0898/566070 Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 7
3528 Анелия Станимирова Шопова 0888/584637 Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 7
3529 Блага Цветкова Белчева 0889/692929 Гоце Делчев, ул. Сестри Дукови № 5
5886 Добромир Илиев Парапанов 0746 31219; 0888949616 гр. Сандански, ул. Банска № 2
3530 Галя Стефанова Башлиева 887962076 Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 11, вх. А, офис 2
5887 Петър Александров Сланчев 0887787022 гр. Разлог, ул. Родопи 2
3531 Калинка Николова Харизанова 0889/544091 Гоце Делчев, ул. Христо Ботев № 25
5888 Тодор Георгиев Мардов 0898703855 гр. Разлог, ул. Г. Бенковски 12
3532 Лилия Георгиева Герова 0889/522616 Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 7
2315 заличен
3533 Наталия Росенова Карасмилова 0887/565110 Гоце Делчев, ул. Васил Левски № 8
3534 Роза Михайлова Бацалова 0896/789910 Гоце Делчев, ул. Христо Ботев № 21 Б
3536 Анита Руменчева Велянова 878929000 Благоевград, ж.к.Запад4,ет.3, ап.5
3538 Васил Владимиров Васев 897847635 Благоевград, ж.к.Еленово,бл.12,ет.2,ап.6
3539 Елена Атанасова Попова 899885168 Благоевград, ж.к.Еленово,бл.6,ет.2,ап.4
3540 Илияна Иванова Христова 878662754 Благоевград, бул. "Св.св.Кирили и Методий"№11
3542 Йоанна Бойчева Чорева 884704856 Благоевград, ул. Дойран 28, ет.2, ап.4
3543 Николай Борисов Коцаков 888981493 Разлог, ул. Яне Сандански 34
3544 Парашкева Иванова Зотева 888559011 Благоевград, ул. Т. Александров 41, оф.107