Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
140 Даниела Стойчева Бойкова - Банева (0751) 60681, (088) 8877159 Гоце Делчев, ул. Ал Стамболийски № 6
142 Зоя Иванова Пулева (0751) 25077 Гоце Делчев, ул. Христо Ботев № 21 Б
143 Иванка Георгиева Кехайова (088) 7798664 Гоце Делчев, ул. Г. С. Раковски № 13
144 Ирина Димитрова Пелтекова (088) 8582367 Гоце Делчев, ул. Христо Ботев № 19
145 Катя Георгиева Воденичарова (088) 8246721 Гоце Делчев, ул.Ал Стамболийски № 13
146 Кирил Живков Димитрушев (0751) 28725, (088) 7820824 Гоце Делчев, ул.Ал Стамболийски № 11
147 Костадинка Георгиева Богданова (0751) 61364, (089) 8709577 Гоце Делчев, ул. Иван Вазов № 12 А
148 Магадалена Георгиева Пиринска (088) 7300451 Гоце Делчев, ул. Цар Самуил № 4
149 Нели Стоилова Терзиева (089) 8767603 Гоце Делчев, ул. Г. С. Раковски № 12
3510 Велина Георгиева Пиргова 0888 143 943; 0899 739 167 гр. Петрич, ул. "Цар Борис ІІІ" № 36
3511 Валерия Тодорова Велева 0888/333909 Благоевград, ул. Мара Бунева 2,ет.1
3512 Любка Благоева Крънчева 8886748625 Разлог, ул. Хан Крум №1
3515 Мариана Димитрова Карабунарова - Дановска 0888/006616 Благоевград, ул. Тодор Алексндров №35 А
3516 Мария Михайлова Георгиева 0888/212040 Благоевград, ул. Кр. Марко № 1
3517 Нели Руменова Боянина 0885/251421 Благоевград, ул. Стефан Стамболов № 12, вх. А
3518 заличен
3519 Петрана Димитрова Стоименова – Гошева 0899/940750 Благоевград, ул. Цар Иван Шишман № 20
3521 Станислава Ангелова Ангелова 0899/899893 Благоевград, ул. Шар планина № 14
3524 Олег Георгиев Янчев 0898/581534 Петрич, ул. Цар Борис III № 40 А
3525 Тома Николов Гунчев 0898/661727 Петрич, ул. Цар Борис III № 40 А