Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
114 заличен
116 Маргарита Христова Райчева (0745) 61994, (089) 8622821 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32
117 заличен
118 Мариана Георгиева Попова (0745) 29900, (089) 8606996 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32А
119 Мартин Костадинов Чаракчиев 0887455337 гр. Петрич, ул. Христо Ботев 8
Имейл: martin.charakchiev@mail.bg
120 Надка Стаменова Танева (0745) 29965, (089) 8913354 Петрич, ул. Ильо Войвода № 34
121 заличен
122 Параскева Иванова Точкова (088) 8666472 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32
123 Петър Кръстев Йовчев (0745) 61036, (088) 9504854 Петрич, ул. Самуилова крепост № 1
124 Петя Живкова Хантова (0745) 29669, 0898629958 Петрич, ул. "Пере Тошев" № 1, ет. 1
125 Славянка Георгиева Тимова (0745) 21956, (088) 8635496 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32А
126 Стоян Радков Божинов (0745) 61022, (089) 7978531 Петрич, ул. Лазар Маджаров № 2
127 Цветана Запрева Динева 0897804603 Петрич, ул. "Възраждане" № 3, ет. 2
129 Емил Петров Ядков (0747) 80580, (088) 8993846 Разлог, ул. Бяла река № 14
130 Иван Йорданов Димитров (088) 7510341 Разлог, ул. Яне Сандански № 20
0 заличен
132 Илонка Захариева Пандева (088) 6850472 Разлог, ул. Яне Сандански № 32
115 заличен
134 Мария Иванова Прешелкова (088) 7786578 Разлог, ул. Ил Макариополски № 22
123 Петър Кръстев Йовчев 074561036 гр. Петрич, ул. "Славянска" № 5, ет.1
Имейл: yov4ev@abv.bg