Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
6282 заличен
80 Иглика Василева Манова - Смилянова (088) 8665911 Сандански, ул. Мара Бунева № 4
6283 Мария Георгиева Говедарева 074780545; 0888785818 гр. Разлог, ул. Яне Сандански 14
Имейл: mpidova@gmail.com
82 Красимир Събев Събев (088) 7908825 Сандански, ул. Чудомир Кантарджиев № 47 Б
6284 Милена Томов Маринов 072887639; 0899715936 гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 43Б, ет. 2
Имейл: milenmarinov@mail.bg
83 Лидия Илиева Шушорова (089) 8235963 Сандански, ул. Македония № 36
6285 Никола Славев Китанов 0898484334 гр. Благоевград, ул. Аргир Манасиев 2, ет. 3
Имейл: kitanoff@abv.bg
84 Людмила Кирилова Кацарова (089) 8998543 Сандански, ул. Христо Смирненски № 6
6286 Румен Георгиев Шарланджиев 0888597553 гр. Гоце Делчев, ул. Първи май 12
Имейл: rumen_shar@abv.bg
85 Нели Сайдосова Захариева (0746) 28819, (088) 7947831 Сандански, ул. Мара Бунева № 12
6287 заличил
86 Оля Иванова Лазарова (089) 7343593 Сандански, ул. Македония № 51
87 Роза Борисова Андонова - Орманлиева 074630230, 0888226146 Сандански, ул. Гео Милев №2
88 Росен Иванов Недин (0746) 31219, (088) 7743008 Сандански, ул. Братя Миладинови № 7
89 Симеон Димитров Попов (088) 7916291 Сандански, ул. Мара Бунева № 1
90 Таня Иванова Илиева (089) 7570898 Сандански, ул. Свобода № 7, ет.2
91 Христо Страхилов Стоянов (098) 88251085 Сандански, ул. Македония № 53
92 Албена Кубратова Златкова (0745) 61076, (088) 8678096 Петрич, ул."Цар Борис III" №32
94 Ани Владимирова Ампова (0745) 27030, (088) 8884527 Петрич, ул. Вардар № 10, ет.1
96 заличен