Контакти

Адрес: гр. София 1421, ул. "Развигор" № 1
Имейл: nbpp@nbpp.government.bg
Телефон: +359 2 8193200
Факс: +359 2 8654812

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
070018250
работно време: от 9:00 ч. до 17:00 ч.

 

Работно време с граждани от 9:00 до 16:30 часа

Банкова сметка на НБПП:

БНБ - Централно управление
BG28 BNBG 9661 3100 1305 01
BIC код: BNBGBGSD

 

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Уважаеми съграждани, Сигнали за корупция, свързани с работата на служителите в Националното бюро за правна помощ, можете да подавате на телефон 02/8193213.

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ /ПО ОБРАЗЕЦ/:

На адрес: гр. София 1421, ул. "Развигор" № 1;

На телефон: +359 2 8193200

По факс: +359 2 8654812;

По имейл: nbpp@nbpp.government.bg

 

Медиен партньор на Националното бюро за правна помощ е Българска национална телевизия /БНТ/