Документи и указания

заявление за предоставяне на правна помощ по чл. 21 т. 1 и т. 2 от ЗПП

Молба за правна помощ до съда по образувано дело

Декларация за семейно и имотно състояние /при искане на правна помощ от съда/

 

 

Формуляр на дежурния адвокат при полицейско задържане:
стр. 1 ; стр. 2 ; стр. 3 ; стр. 4 ; стр. 5

 

 

Процедура за определяне и назначаване на дежурни адвокати за предоставяне на правна помощ

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА АДВОКАТИ, ОКАЗАЛИ ПРАВНА ПОМОЩ - 2016 г.

Указания във връзка с отчитането на правната помощ - 2013 г.

Образец на становище

Искане за определяне на адвокат за осъществяване на правна помощ

Декларация за ползване на служебна защита

 

ОБРАЗЦИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ТЕЛЕФОН ЗА ПЪРВИЧНА ПРАВНА ПОМОЩ И В РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ:

- Отчет за консултации в Регионалните центрове;

- Отчет за правни съвети по Националния телефон за първична правна помощ;

- Становище на Адвокатски съвет по отчети за Регионалните центрове.

 

 

Единни стандарти за качество, оценка и контрол на предоставената правна помощ

Образци на формуляри отн. вписване, заличаване и промяна на данни на служебните адвокати

Харта на клиента