Функции, цели и задачи

Националното бюро за правна помощ:

  • осъществява общо и методическо ръководство на дейността по предоставянето на правна помощ;
  • изготвя проект на бюджет за правна помощ;
  • разпорежда се със средствата по бюджета за правна помощ;
  • организира воденето на Националния регистър за правна помощ;
  • заплаща предоставената правна помощ;
  • осъществява контрол по предоставянето на правна помощ;
  • подготвя законопроекти и други нормативни актове в областта на правната помощ, които се внасят в Министерския съвет от председателя на НБПП;
  • анализира информацията, необходима за правилното планиране и управление на системата за правна помощ;
  • популяризира системата за правна помощ;
  • осъществява международноправното сътрудничество в областта на правната помощ.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2018 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2017 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2016 г. 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2015 г. 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2014 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2013 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2012 Г.

Бюджет на Националното бюро за правно помощ за 2019 г.

Бюджет на Националното бюро за правна помощ за 2018 г.

Бюджет на Националното бюро за правна помощ за 2017 г.