Екип

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Eлена Николова Чернева-Маркова

Eлена Николова Чернева-Маркова

Кариера

от 9 април 2012 г. председател на НБПП
1984 г.–9 април 2012 г. Адвокат в Софийска адвокатска колегия
2005 - 2009 г. Председател на Консултативния съвет към Председателя на Държавната агенция за младежта и спорта
2002 - 2009 г. Консултант към структури на Министерство на отбраната
1981 - 1984 г. Юрисконсулт към Български професионални съюзи
   

Образование

1980 г.- завършва юридическия факултет СУ “Св. Климент Охридски” специалност право


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Наталия Василева Илиева

 

Кариера

1989-1991 г.

 Градски държавен арбитраж            

 Административен секретар

1991-1992 г.

 Софийски градски съд

 Съдебен секретар

1999-09.04.2019 г.

 Адвокат - Софийска адвокатска колегия     

 

   
   
   
   

Образование

1998 г. - завършва УНСС - специалност право

2017 г. - следдипломна квалификация в Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Право на Европейския съюз


ЧЛЕНОВЕ:

Веселка Илиева Коева

 

 

Кариера

 1984 г. - 1995 г.

Съдия в Районен съд Велико Търново и Окръжен съд Велико Търново

 

 1996 г. -

Адвокат в Адвокатска колегия - Велико Търново 

 

 2010 г. - 2016 г.

2 два мандата председател на Адвокатска колегия Велико Търново

 
 2017 г. -

Член на Висшия адвокатски съвет                                            

Образование

1981 г. завършва Юридическия факултет на СУ „Кл.Охридски“, специалност - право.


Милен Борислав Ралчев

Милен Ралчев

 

Кариера

от 25 октомври 2013 г.      член на НБПП
2013 г.      член на Висшия адвокатски съвет
2007 - 2011 г.      член на АС при Варненска адвокатска колегия
1992 г.      вписан като адвокат във Варненска адвокатска колегия

 

Образование

1991 г. завършва юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" - специалност право.

 


Никола Димитров Рангелов

 

10 adv nikola rangelov 3968 250x370

 

Кариера

   
   
   
   
   
   
                                             

 Образование