• Национален телефон за правна помощ 0700 18 250
  • Национален регистър за правна помощ

За НБПП

Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети. 

Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ, влизащ в сила от 01.01.2006 г. 

НБПП е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, със седалище в София.

Свържете се с нас

E-mail: nbpp@nbpp.government.bg
Тел: +359 2 8193200
Факс: +359 2 8654812
Skype: nbpp_bul
Адрес: гр. София 1421, ул. "Развигор" № 1

Още...

Последна новина

ОТНОСНО ПРОМЯНА В РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ТЕЛЕФОН ЗА ПЪРВИЧНА ПРАВНА ПОМОЩ

Моля адвокатите, които работят на Националния телефон за първична правна помощ, да заявят допълнителни свободни дати за допълване на графика за месец февруари, в срок до 27.01.2020г. вкл., тъй като от 01.02.2020 г., дежурствата ще се поемат от двама адвокати едновременно за всяка смяна.